Psychotherapie

Oplossingsgericht en Systemisch

Zoals de naam doet vermoeden, is oplossingsgerichte therapie sterk gericht op oplossingen. De therapie speelt in op het concept om de oplossing van een complex probleem niet noodzakelijk even gecompliceerd te maken, meer nog soms is de oplossing zò simpel dat je ze gewoon niet meer ziet of durft te zien.
Vaak heb je alles al in huis om de oplossing te zien :  de nodige krachten en vaardigheden zijn diep in jezelf wel ergens aanwezig, maar heb je net die extra stimulans nodig om dit te (h)erkennen.
En dan sta ik er als therapeut er om je net dat extra duwtje in de rug te geven om die krachten terug aan te wakkeren. Anders dan andere gesprekstherapieën die de neiging hebben om je verleden/problemen te analyseren, kijk ik (ook) achterom om je te helpen deze eigen krachten terug te vinden en om je momenten in je leven te laten herinneren waarin de dingen meer waren zoals je het wilt.
Dit geeft je een meer gebalanceerd beeld van jezelf en toont je de vaardigheden die je in je leven kan toepassen om hier en nu in te zetten om je doel te bereiken.Dit betekent dat je elke sessie wordt aangemoedigd om te bespreken wat werkt in je leven,  en niet alleen maar wat niet werkt. Jij, als persoon, bent zò veel meer dan enkel en alleen maar je problemen, toch ?
Het systemische in de therapie benadrukt de continue verbondenheid die we als mens hebben met onze omgeving.  We leven niet alleen op de wereld.  We zijn niet alleen maar individuen.  Je leeft tussen en samen met mensen in diverse contexten zoals gezin van herkomst en huidig gezin, vriendenkring, werkomgeving, cultuur, …. In die verbonden structuren neem je zelf steeds een bepaalde rol aan.   Je legt jezelf verwachtingen op, maar er worden ook verwachtingen opgelegd door de mensen rondom je. En net die context nemen we ook onder de loep om te bekijken hoe je je hulpbronnen daarin kan ontdekken en aanboren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info